Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Ngỡ

Ảnh internet

Gió sa động bức rèm xanh
Phập phồng em ngỡ tình anh gió lùa
Rèm bao nhiêu gió cho vừa
Yêu anh biết mấy chẳng thừa, yêu anh!

                                        1998