Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Vẫn là

Ảnh Internet

Ờ ba mươi mốt năm rồi
Người đi, tiếng ở vọng lời tình yêu
Thơ tôi viết xám buổi chiều
Con thuyền hai đứa rơi nhiều cánh hoa
Với em cháu gọi bằng bà
Với tôi em mãi vẫn là búp sen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét