Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Những cánh đồng

Đồng không thuế má : Đồng Tâm
Tha hồ cày xới ươm mầm cây gieo
Cánh đồng bất tận phì nhiêu
Là đồng con gái gặt siêu mùa màng
( 14 – 4 – 2006 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét