Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Thu đừng

Lại mùa thu nữa rồi đây
Tơi bời lá rụng mắt cây ngóng buồn.
Người thương chớp bể mưa nguồn
Thuyền không bến đậu….dăng buồm nơi nao ?
Thu đừng rơi những lưỡi dao
Hồn tôi thu chết cứa vào tái tê!
(Ngày 7- 8 – 2008 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét