Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Mùa sen


Đố ai cấm mạ đồng xa
Đố ai cấm được tôi đừng yêu em
Gặp nhau giả bộ làm nghiêm
Ngoảnh đi để nhịp con tim quay về
Ngày lê thê, tháng lê thê
Nhà em ở cuối xóm đê tôi nhìn
Tôi nhìn tôi giữ niềm tin
Một chiều thuyền rẽ đầm sen sang bờ
Bông sen nước mắt nhuốm mờ
Trao tôi buổi ấy trước giờ em đi.
Con đường từ ấy xóm đê
Chân tôi đếm bước nặng nề nhớ em
Thuyền neo lạnh ngắt bờ sen
Hoa lìa khỏi cuống tơ ren rói bời.
Hè 1953.
(Trích trong tập HOA TỰ ĐẶT TÊN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét