Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Tôi hỏi Tôi

Buồn đâu đến tự vu vơ
Hỏi trăng, níu nước lập lờ cứ trôi
Tôi về tôi hỏi chính tôi:
Bắn tan yêu, ghét sẽ rơi hết buồn
(23 – 8 – 2008 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét