Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Nếu em

Ảnh internet

Nếu tình em sợi cỏ thương
Hãy khâu chăn nhớ, nệm thương một đời
Nằm trong cỏ ấy là tôi
Chết tan thành đất, đất bồi cho em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét