Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Yêu đấy mà

Ảnh minh họa

Vẫn biết anh chờ đợi
Em không sao bước nổi
Một thôi đường nào xa
Tức không thể nói ra
Dẫu vô tình phi lý
Mình hỏi mình sao thế
Đời ơi! Yêu đấy mà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét